CON LIỆT SĨ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ GÌ ?

con-liet-si-duoc-huong-che-do-gi-tu-van-phap-luat

Liệt sĩ là người đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nền độc lập dân tộc, thuộc nhóm đối tượng người có công với cách mạng. Được nhà nước quan tâm và dành nhiều ưu đãi cho liệt sĩ lẫn thân nhân của họ. Dưới đây Hãng Luật Quốc Tế Bình Dương sẽ giải đáp con liệt sĩ được hưởng chế độ gì theo quy định pháp luật.

con-liet-si-duoc-huong-che-do-gi-tu-van-phap-luat
Con liệt sĩ được hưởng chế độ gì? Tư vấn pháp luật tại Hãng Luật Quốc Tế Bình Dương

Để nhanh chóng giải đáp thắc mắc, hãy liên hệ ngay cho Hãng Luật Quốc Tế Bình Dương qua Hotline: 0941 969 396

>> Quy định pháp luật về con nuôi có được hưởng thừa kế tài sản hay không?

Những ai là thân nhân của liệt sĩ?

Theo như căn cứ vào Điều 16, 16 pháp lệnh 2022, thân nhân của liệt sĩ sẽ là cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng và các con của liệt sĩ, người đã hy sinh cho cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của nhân dân, nhà nước thuộc các trường hợp sau:

 • Trực tiếp phục vụ chiến đấu hoặc chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ
 • Làm các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong địa bàn có chiến sự, địa bàn chiếm đóng, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng
 • Đấu tranh chính trị trực tiếp, đấu tranh binh vận có tổ chức
 • Tham gia các hoạt động cách mạng, kháng chiến và bị địch bắt, tra tấn những vẫn không chịu khuất phục, thực hiện chủ trương vượt tù vượt ngục, kiên quyết đấu tranh mà bị hy sinh
 • Làm các nghĩa vụ quốc tế
 • Dũng cảm thực hiện những công việc nguy hiểm, cấp bách để phục vụ an ninh, quốc phòng
 • Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện diễn tập, chiến đấu hoặc làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh mang tính chất nguy hiểm cho tính mạng.
 • Trong quá trình đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở trên biển, địa bàn biên giới, hải đảo có các điều kiện khó khăn bị tai nạn và ốm đau không thể cứu chữa kịp thời.
 • Trực tiếp làm các nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
 • Dũng cảm cứu người và cứ tài sản của nhân dân, nhà nước hoặc bắt giữ, ngăn chặn những người có hành vi phạm tội, làm tấm gương sáng có ý nghĩa giáo dục, tô vinh, lan tỏa trong xã hội rộng rãi
 • Nguyên nhân dẫn đến tử vong do vết thương bị tái phát đối với thương binh hoặc người được hưởng chính sách giống thương binh có tỷ lệ 61% cơ thể bị tổn thương, bệnh án điều trị bệnh viện tuyến huyện trở lên và phải có bản kiểm thảo tử vong
 • Mất tích trong các trường hợp trên và được các cơ quản kiểm tra và kết luận không đầu hàng, phản bội, đào ngũ, chiếu hồi.

Thân nhân – Con liệt sĩ được hưởng chế độ gì?

Theo Điều 16 Pháp lệnh 02, thân nhân của liệt sĩ sẽ được hưởng các chế độ sau:

 1. Theo quy định của Chính phủ cấp “giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”
 2. Khi truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công trợ cấp tuất một lần, trong trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế sẽ giữ bằng Tổ quốc ghi công và được hưởng trợ cấp tuất một lần
 3. Trợ cấp tuất hàng tháng đối với người sau đây:

Che mẹ đẻ, vợ chồng, con của liệt sĩ khi chưa đủ 18 tuổi hoặc đã đủ 18 tuổi nhưng vẫn còn đi học và bị khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ, trong trường hợp có nhiều liệt sĩ thì sẽ theo mức thân nhân của hai đến ba liệt sĩ trở lên.

Theo Phụ lục I Nghị định 58/2019/NĐ-CP mức trợ cấp tuất hàng tháng với thân nhân của liệt sĩ được áp dụng như sau:

 • Thân nhân của 1 liệt sĩ: 1.624.000 VNĐ/Tháng
 • Thân nhân của 2 liệt sĩ: 3.248.000 VNĐ/Tháng
 • Thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên: 4.872.000 VNĐ/Tháng
 • Vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc vợ khác (không hưởng trợ tuất nuôi dưỡng): 1.624.000 VNĐ/Tháng
 • Cha mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con cái đủ 18 tuổi sống không nơi nương tựa hoặc dưới 18 tuổi nhưng mồ côi (đang hưởng trợ cấp tiền tuất và được hưởng thêm tiền tuất nuôi dưỡng): 1.299.000 VNĐ/Tháng.
 1. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm/lần đối với cha mẹ ruột có công nuôi dưỡng liệt sĩ, vợ chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật đặc biệt hoặc khuyết tật nặng. Trong trường hợp cha mẹ đẻ chỉ có một người con duy nhất là liệt sẽ hoặc có 2 con trở lên thì sẽ được phục hồi sức khỏe mỗi lần một lần.
 2. Bảo hiểm y tế với người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, cha mẹ ruột, vợ hoặc chồng và các con liệt sĩ
 3. Ưu tiên tạo việc làm và tuyển sinh
 4. Hỗ trợ theo học đến đến đại học tại cơ sở giáo dục quốc dân
 5. Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người để hỗ trợ cải thiện nhà ở khi gặp khó khăn về vấn đề nhà ở
 6. Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất cho ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển quyền sử dụng đất sang đất ở, được mua nhà ở thuộc vào quyền sở hữu của nhà nước
 7. Ưu tiên thuê hoặc giao đất, mặt nước biển, mặt nước, ưu tiên giao khoán phát triển và bảo vệ rừng
 8. Hỗ trợ vay vốn để sản xuất, kinh doanh
 9. Cấp phương tiện và dụng cụ, các thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở phục hồi – chỉnh hình các chức năng thuộc lao động – thương binh và xã hội hoặc do bệnh viện cấp tỉnh trở lên đối với các thân nhân liệt sự hưởng trợ cấp hàng tháng.
 10. Hỗ trợ di chuyển và viếng thăm hài cốt liệt sĩ
 11. Khi thân nhân liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp chết thì người thân của họ được hưởng trợ cấp một lần duy nhất bằng 3 tháng trợ cấp
 12. Trợ cấp mai táng cho người tổ chức mai táng cho người đang được hưởng trợ cấp hàng tháng thân nhân liệt sĩ chết
 13. Vợ hoặc chồng của liệt sĩ đã lấy vợ hoặc chồng khác mà vẫn nuôi con của người liệt sĩ cho đến khi lớn hoặc chăm sóc cha mẹ ruột của người liệt sĩ khi sống hoặc do hoạt động cách mạng mà không thể chăm sóc sẽ hưởng các chế độ như sau: trợ cấp tuất hàng tháng và bảo hiểm y tế.

>> Tìm hiểu đất thương mại dịch vụ là gì?

Tư vấn pháp luật – Con liệt sĩ được hưởng chế độ gì?

con-liet-si-duoc-huong-che-do-gi-ban-co-biet
Thân nhân liệt sĩ được hưởng các chế độ pháp luật như thế nào?

Câu hỏi tư vấn: Xin chào luật sư! Bố tôi là liệt sĩ, hy sinh năm 1970 khi đang làm nhiệm vụ. Tôi là người con trai duy nhất của ông, năm nay 55 tuổi. Xin hỏi luật sư, theo luật hiện hành thì tôi được hưởng những chế độ gì?

Trả lời câu hỏi:

Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định: “Thân nhân người có công là cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân của liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ”. Theo đó, bạn là con của liệt sĩ nên thuộc một trong những đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Các chính sách, ưu đãi gồm:

 • Cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của nhà nước.
 • Bảo hiểm y tế.
 • Ưu tiên tuyển sinh và tạo công ăn việc làm
 • Hỗ trợ để học cho đến trình độ đại học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 • Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh, công lao của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở
 • Miễn hoặc giảm chi phí sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở sở hữu của Nhà nước
 • Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước biển, mặt nước. Ưu tiên giao khoán phát triển và bảo vệ rừng
 • Cho vay vốn để sản xuất hoặc kinh doanh
 • Giảm hoặc miễn thuế theo quy định nhà nước.
 • Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ và thăm viếng mộ liệt sĩ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của văn phòng Hãng Luật Quốc Tế Bình Dương về con liệt sĩ được hưởng chế độ gì, hy vọng qua bài viết này bạn có thể hiểu rõ hơn. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp quý khách vui lòng liên hệ với Hãng Luật Quốc Tế Bình Dương qua địa chỉ dưới đây để được giải đáp nhanh chóng.

 • Địa chỉ: Số 48 đường số 9, khu trung tâm hành chính Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 • Điện thoại: 0941 969 396 – 0941 863 666
 • Email: chuyengiaphaply.bd@gmail.com
 • Website: hangluatquoctebinhduong.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!