Thời Hạn Giải Quyết Thanh Tra Bảo Hiểm Xã Hội Là Bao Lâu?

Tư Vấn Luật Bảo Hiểm Xã Hội

“… Bảo hiểm đi thanh tra công ty thì bao lâu có kết quả ạ? Trường hợp tôi sinh ngày 2/9/2019 đến khi nào thì hết thời gian được thanh toán Bảo hiểm thai sản? Tôi phải làm sao để được giải quyết sớm hơn không?”

Khách hàng: Chào luật sư, Tôi là H, vấn đề của tôi như sau: Năm 2018 tôi có đóng Bảo hiểm ở Bình Dương tháng 1,2,3,4. Tiếp đó tháng 7/2018 ->2/2019 đóng ở Đắc Lak . Tổng 12 tháng tham gia bảo hiểm. Nhưng trong thời gian đó, Ngày 2/9/2019 sinh con. Công ty vẫn đóng Bảo hiểm cho tôi trong thời gian sinh. Đến tháng 3 tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Khi tôi làm thủ tục thanh toán (tháng 4) thì Bảo hiểm huyện không giải quyết, cho tới tháng 7 tôi phải làm lại hồ sơ theo mẫu mới. Và bổ sung những giấy tờ trình bày lý do nộp trễ. Đến nay thì tôi vẫn phải nghe câu trả lời chờ kết quả thanh tra đã. (Theo tôi biết thì Bảo hiểm về kiểm tra công ty hôm thứ 2 ngày 8/8/2019. Đã hơn 1 tháng).

Luật sư cho tôi hỏi: Bảo hiểm đi thanh tra công ty thì bao lâu có kết quả ạ? Trường hợp tôi sinh ngày 2/9/2019 đến khi nào thì hết thời gian được thanh toán Bảo hiểm thai sản? Tôi phải làm sao để được giải quyết sớm hơn không?

Rất mong được luật sư tư vấn & giúp đỡ.

Chân thành cảm ơn Hãng Luật Quốc Tế Bình Dương rất nhiều ạ!.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội của Hãng Luật Quốc Tế Bình Dương.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Hãng Luật Quốc Tế Bình Dươn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

NỘI DUNG CHÍNH

Cơ sở pháp lý được sử dụng trong bài viết:

  • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
  • Luật thanh tra năm 2010

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản

Căn cứ theo Điều 31, Luật BHXH 58/2014/QH13 của Quốc Hội, Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

d) Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

đ) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

e) Người lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con

Theo quy định người lao động thuộc các trường hợp trên phải tham gia BHXH như sau

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

2. Mức hưởng bảo hiểm thai sản theo quy định pháp luật hiện hành

Mức tiền hưởng bảo hiểm thai sản dành cho người lao động được tính như sau:

Mức hưởng = (Mbq6t x 100% x L)

Trong đó:

  • Mbq6t : Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
  • L: Số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con nuôi.

Mức lương cơ sở được lấy làm căn cứ tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con. Căn cứ theo Điều 38, Luật BHXH năm 2014 quy định “Lao động nữ sinh con được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. Đối với trường hợp sinh con nhưng chỉ có bố tham gia BHXH thì bố được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Mặt khác, căn cứ Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu đi làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 – 10 ngày. Lao động nữ được hưởng trợ cấp tiền dưỡng sức sau sinh mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Do vẫn chịu ảnh hưởng của đại dịch covid-19 vậy nên mức lương cơ sở năm 2021 sẽ vẫn được giữ nguyên ở mức 1.49 triệu đồng trong năm 2021

Như vậy: Nếu người lao động sinh con hoặc nhận con nuôi trong năm 2021, mức tiền trợ cấp 1 ngày là: 1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng.

Ví dụ: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của chị Nguyễn Thị A là 5 triệu đồng/tháng; lao động A sinh ngày 25/1/2021 được xét nghỉ sinh 06 tháng.

Nếu lao động A sinh trong năm 2021. Vậy nên Tiền hưởng chế độ thai sản của lao động nữ là:  5.000.000 x 6 = 30.000.000 VNĐ.

Nếu lao động A sau nghỉ thai sản mà sức khỏe yếu, cần nghỉ thêm theo chỉ định của bác sĩ thì được hưởng thêm tiền dưỡng sức phục hồi sau sinh. Mức hưởng 1 ngày của lao động A là 447.000 đồng.

Lưu ý rằng: Tiền dưỡng sức sau sinhCăn cứ Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu đi làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 – 10 ngày.

Lao động nữ được hưởng trợ cấp tiền dưỡng sức sau sinh mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2020 được điều chỉnh tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng, mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh của lao động nữ theo đó cũng tăng lên 480.000 đồng/ngày.

3. Vấn đề thanh tra

Căn cứ quy định Điều 39 Luật thanh tra năm 2010 thì:

“Điều 39. Công khai kết luận thanh tra

1. Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Hình thức công khai kết luận thanh tra bao gồm:

a) Công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức họp báo;

b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

c) Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp;

d) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra;

đ) Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và lựa chọn ít nhất một trong các hình thức công khai quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này.

Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm cung cấp kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có yêu cầu.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc công khai kết luận thanh tra theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này”.

3. Quy định pháp luật về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Căn cứ quy định tại điều 102, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau: 

– Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

– Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Do đó theo quy định trên của pháp luật thì người lao động chỉ phải nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm xã hội khi người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con. Trong trường hợp của bạn, bạn sinh con trong thời gian vẫn đang là nhân viên công ty nhưng lại không làm hồ sơ hưởng thai sản, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động bạn mới làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản nên nơi bạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản là phải là công ty chứ không phải cơ quan bảo hiểm.

>>>>> Xem thêm:

5. Trường hợp giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản

Căn cứ quy định điều 103, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Pháp luật chỉ quy định giới hạn thời gian người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản cho người lao động mà không quy định giới hạn thời gian làm hồ sơ hưởng thai sản. Do đó, dù đã qua một thời gian nhưng bạn vẫn hoàn toàn được phép làm hồ sơ hưởng thai sản và được chi trả như bình thường.

Để được giải quyết vấn đề chi trả chế độ thai sản sớm nhất thì bạn cần làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản gửi về công ty, công ty có trách nhiệm nộp hồ sơ của bạn cho cơ quan bảo hiểm và nếu hồ sơ hợp lệ bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm chi trả. Trường hợp cơ quan bảo hiểm không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để người lao động có đảm bảo được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. Nếu như vẫn không có thông báo hoặc không được hưởng chế độ thai sản bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Ban lãnh đạo cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 0941.96.93.96 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ .

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn bảo hiểm xã hội – Hãng Luật Quốc Tế Bình Dương.

 

>>> Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!