Đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Hội nghị nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09/11 hằng năm); khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; Góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch; nâng cao trình độ, nghiệp vụ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của ngành đến cán bộ, công chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Với chủ đề “Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”, Hội nghị, tập huấn sẽ tập trung vào những nội dung: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam; Đánh giá việc xây dựng và thực hiện pháp luật (Quán triệt Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật…; Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của ngành mới ban hành năm 2021; Giới thiệu về Đề án “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình giai đoạn 2021-2026”). Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020); trao đổi, giải đáp nghiệp vụ.

Hội nghị, tập huấn sẽ diễn ra tại Hà Nội, dự kiến vào đầu tháng 11/2021, đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!